Fremtidens Ledelse - to go!

Episode 60: Asynkrone og synkrone traditioner

February 09, 2021 Fremtidens Ledelse - to go! Season 1 Episode 60
Fremtidens Ledelse - to go!
Episode 60: Asynkrone og synkrone traditioner
Show Notes

Traditioner er vigtige, men hvordan skaber du fede traditioner når arbejdet fungerer både synkront og asynkront?

Et af signalerne om fremtiden tyder på, at vi vil danne flere og flere mikrosamfund i vores organisationer, som er baseret på en fælles definition af sprog, slang, vaner og traditioner.

Identitet og fællesskabsfølelsen opstår i det synkrone, så hvordan kan du sikre at skabe traditioner i asynkront arbejde?

Er dine traditioner:

  • Synkrone eller asynkrone?
  • Digitale eller fysiske?
  • Én kanal eller flere kanaler?

Hvordan omfavner du det i din virksomhed?

Lyt med og bliv inspireret til, hvordan du kan skabe nye traditioner – eller redefinere de gamle.