Fremtidens Ledelse - to go!

Episode 68: Moderne sprog i moderne ledelse

June 15, 2021 Fremtidens Ledelse - to go! Season 1 Episode 68
Episode 68: Moderne sprog i moderne ledelse
Fremtidens Ledelse - to go!
More Info
Fremtidens Ledelse - to go!
Episode 68: Moderne sprog i moderne ledelse
Jun 15, 2021 Season 1 Episode 68
Fremtidens Ledelse - to go!

Den moderne leder har et moderne sprog, et sprog der passer med den inkluderende og retningsgivende kultur, lederen vil skabe.

Sproget er med til at skabe kulturen, og kulturen er med til at skabe sproget. Sprog skaber forståelse og fantasi. Hvordan du vælger og du bruger dine ord, er afgørende for gensidig respekt, forståelse og samarbejde. 

Maskulint og feminint sprog

Og de progressive ledelsesgrupper har en balance mellem maskulin og feminine ord og vendinger.

Maskulint sprog har deklarative udsagn, fakta og selvsikkerhed.

Feminint sprog er relationsbaseret, inviterende og fremmer forhandling.
 

Som eksempler:

Brug “intention”, ikke kun “plan”
 

Brug “perspektiv, ikke kun “feedback”
 

Brug “læring”, ikke kun “fejl”
 

Brug “vi”, ikke kun “jeg”
 

Brug ”hvordan har du det?”, ikke kun ”hvordan går det?”
 

Desuden: Amy Edmondson peger også på at “reframing” og bevidst ordvalg er en del af den forandringsledelse, der er med til at skabe psykologisk sikkerhed. (NB: Du kan ikke skabe psykologisk tryghed bare ved at lave dit sprog om. Der er behov for meget mere end det, men det er en del af det.)
 

Show Notes

Den moderne leder har et moderne sprog, et sprog der passer med den inkluderende og retningsgivende kultur, lederen vil skabe.

Sproget er med til at skabe kulturen, og kulturen er med til at skabe sproget. Sprog skaber forståelse og fantasi. Hvordan du vælger og du bruger dine ord, er afgørende for gensidig respekt, forståelse og samarbejde. 

Maskulint og feminint sprog

Og de progressive ledelsesgrupper har en balance mellem maskulin og feminine ord og vendinger.

Maskulint sprog har deklarative udsagn, fakta og selvsikkerhed.

Feminint sprog er relationsbaseret, inviterende og fremmer forhandling.
 

Som eksempler:

Brug “intention”, ikke kun “plan”
 

Brug “perspektiv, ikke kun “feedback”
 

Brug “læring”, ikke kun “fejl”
 

Brug “vi”, ikke kun “jeg”
 

Brug ”hvordan har du det?”, ikke kun ”hvordan går det?”
 

Desuden: Amy Edmondson peger også på at “reframing” og bevidst ordvalg er en del af den forandringsledelse, der er med til at skabe psykologisk sikkerhed. (NB: Du kan ikke skabe psykologisk tryghed bare ved at lave dit sprog om. Der er behov for meget mere end det, men det er en del af det.)